Repositori Bahan

Pendidikan Islam Sekolah Rendah

PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1
Kandungan 10%

1.1 Bunyi huruf hijaiyah

1.2 Membaca huruf bersambung

1.3 Membaca kalimah baris dua

1.4 Izhar qamari

1.5 Bacaan Lin

1.6 Membaca kalimah bertasydid

1.7 Bacaan ikhfa dan iqlab

– Nota dan latihan

1.8 Bacaan idgham

1.9 Bacaan alif dan wau yang ada pada tulisan dan tiada pada bacaan

1.10 Bacaan mad

– Ulangkaji : Bacaan mad

1.11 Membaca huruf fawatih assuwar

1.12 Waqaf

1.13 Cara waqaf akhir kalimah

– Bacaan ketika waqaf : Ta Marbutah

– Bacaan ketika waqaf : Qalqalah

1.14 Hamzah wasol

2.1 Hafazan surah al-Fatihah

2.2 Hafazan surah al-Ikhlas

3.1 Rukun iman

3.2 Rukun Islam

3.3 Nama Allah : Ar-Rahman dan Ar-Rahim

4.1 Bahagian air

4.2 Istinjak

4.3 Berwuduk

4.4 Solat fardu

4.5 Rukun solat

5.1 Peristiwa kelahiran Nabi Muhammad

5.2 Sifat siddiq

5.3 Kehidupan berkeluarga Nabi Muhammad

 

6.1 Menjaga kebersihan diri

6.2 Adab terhadap keluarga

6.3 Adab berzikir

6.4 Adab terhadap Rasulullah

 

7.1 Huruf jawi tunggal

7.2 Membaca dan menulis suku kata terbuka

– Latihan : 1 suku kata terbuka

– Membaca 1 suku kata terbuka

7.3 Suku kata terbuka – 2 suku kata

– Bahan bacaan

– Latihan 1 : 2 suku kata terbuka

– Latihan 2: 2 suku kata terbuka

– Latihan menjawikan 2 suku kata terbuka

7.4 Membaca dan menulis suku kata tertutup

7.5 Suku kata tertutup – 2 suku kata

7.6 Suku kata terbuka dan tertutup – 2 suku kata

– Latihan menyambung huruf jawi

PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 2
Kandungan 9%

1.1 Membaca surah an-Nas

1.2 Membaca surah al-Falaq

1.3 Hafazan surah an-Nas

1.4 Hafazan surah al-Falaq

1.5 Mad asli

1.6 Bacaan nun dan mim syaddah

2.1 Sifat Allah

2.2 Nama Allah : Al-Ahad dan As-Somad

2.3 Megimani konsep malaikat

3.1 Beristinjak

3.2 Syarat wajib dan syarat sah solat

3.3 Bacaan wajib dalam solat

3.4 Bacaan sunat haiat

4.1 Mencintai Nabi Muhammad

4.2 Keunggulan sifat amanah Nabi Muhammad

4.3 Meneladani keperibadian Nabi Muhammad dalam kehidupan sahabat

5.1 Adab makan dan minum

– Nota Berkati Rezekiku

5.2 Adab bersahabat

5.3 Adab berdoa

5.4 Adab mengasihi Rasulullah

 

6.1 Perkataan 3 suku kata atau lebih

6.2 Rangkai kata

 

PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 3
Kandungan 42%

1.1 Membaca surah al-Kafirun

1.2 Membaca surah al-Asr

1.3 Hafazan surah al-Kafirun

– Video latih tubi hafazan dan kuiz

1.4 Hafazan surah al-Asr

– Video latih tubi hafazan dan kuiz 

– Membaca dan Menghafaz Surah Al-Asr

1.5 Kefahaman surah al-Fatihah

1.6 Nun Sakinah dan Tanwin

– Nota dan contoh

– Nota dan Lembaran Kerja

2.1 Hadis : Mengasihi orang muda dan menghormati orang tua

– Video penerangan dan latihan 

3.1 Nama Allah : Al-‘Alim dan Al-Hakim

3.2 Beriman kepada kitab

4.1 Bersuci daripada hadas

4.2 Perkara membatalkan solat

4.3 Sunat ab’ad dan sunat haiat

5.1 Peristiwa wahyu pertama

5.2 Keunggulan sifat tabligh

5.3 Keperibadian Nabi Muhammad

6.1 Adab tidur

6.2 Adab menuntut ilmu

6.3 Adab terhadap Allah melalui syukur

– Bahan 1

– Bahan 2

6.4 Cintakan Sunnah Rasulullah

– Nota Cintakan Sunnah Rasulullah

PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 4
Kandungan 50%

1.1 Membaca surah at-Takatsur

– Lembaran Kerja

1.2 Membaca surah al-Qariah

– Lembaran Kerja

1.3 Hafazan surah at-Takatsur

– Lembaran Kerja

1.4 Hafazan surah al-Qariah

Video hafazan

– Lembaran Kerja

1.5 Kefahaman Surah Al-Ikhlas

– Lembaran Kerja 1

– Lembaran Kerja 2

1.6 Tajwid : Mim Sakinah

– Hukum Mim Sakinah

– Mim Sakinah : Video pengajaran dan aktiviti

– Mim Sakinah : Nota dan contoh kalimah

– Mim Sakinah : Lembaran Kerja

1.7 Bacaan Qalqalah

– Video Penerangan Bacaan Qalqalah

1.8 Tanda Waqaf

– Penerangan dan latihan Tanda Waqaf

– Bacaan ketika waqaf dengan huruf ta marbutah

2.1 Hadis : Memuliakan tetamu

– Penerangan dan Latihan Memuliakan Tetamu

3.1 Nama Allah : al-‘Azim dan al-Hamid

3.2 Beriman kepada rasul

3.3 Kufur

3.4 Nifaq

– Nota dan Latihan

– Lembaran Kerja 1

– Lembaran Kerja 2

4.1 Bersuci daripada najis

4.2 Azan dan iqamah

4.3 Puasa Ramadan

5.1 Perjanjian aqabah pertama dan kedua

5.2 Keunggulan sifat fatonah

5.3 Meneladani kepribadian Nabi Muhammad – Dakwah Nabi Muhammad

6.1 Adab berpakaian

6.2 Adab beriadah

6.3 Adab berjiran

– Lembaran Kerja 1

– Lembaran Kerja 2

6.4 Adab terhadap guru

– Nota buku teks dan latihan Guruku Sayang

– Lembaran kerja

– Lembaran Kerja 2

7.1 Kedudukan huruf hamzah

7.2 Perkataan tradisi

7.3 Perkataan pinjaman bahasa Inggeris

– Bahan 1

– Bahan 2

– Video panduan megeja dan menulis 

7.4 Perkataan Pinjaman Bahasa Arab

– Nota Perkataan Pinjaman Bahasa Arab

– Latihan Perkataan Pinjaman Bahasa Arab

PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 5
Kandungan 50%

1.1 Membaca surah al-Qadr

1.2 Membaca surah at-Tin

1.3Hafazan surah al-Qadr

1.4 Hafazan surah at-Tin

1.5 Kefahaman surah al-Asr

1.6 Mad 2 harakat

Mad Silah Qasirah

Mad badal

Mad ‘Iwad

Mad Tamkin

Mad Tobi’i

2.1 Hadis : Mentaati pemimpin

 

3.1 Nama Allah : Al-MAalik dan al-Hasib

3.2 Beriman kepada hari akhirat

3.3 Mempertahankan akidah daripada syirik

3.4 Mempertahankan akidah daripada sihir

4.1 Tayamum

4.2 Solat berjamaah

4.3 Solat Jumaat

4.4 Solat sunat 2 hari raya

– Video dan slide pengajaran + Latihan

– Nota

5.1 Peristiwa hijrah

5.2 Sifat itqan Nabi Muhammad

5.3 Nabi Muhammad sebagai pemimpin

– Nota

 

6.1 Adab menaiki kenderaan

6.2 Adab jual beli

6.3 Adab berkomunikasi

6.4 Adab terhadap alam sekitar

7.1 Membaca teks berdasarkan tema

  • Amalan hidup sihat
  • Kebudayaan
  • Perayaan
  • Sukan
  • Pakaian

7.2 Khat nasakh

PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 6
Kandungan 27%

Bahan untuk tahun 6 tidak dimasukkan di sini. Bahan hanya akan dimasukkan setelah DSKP yang baharu diterima. Buat masa ini bahan tahun 6 boleh rujuk di laman Repositori Pend. Islam Tahun 6

– Surah Asy-Syams

Jagalah harta benda awam

– Video panduan pembelajaran

1. Khat Rik’ah

– Menulis perkataan