Perkataan Pinjaman Bahasa Arab

jr-jombelajar
Bahan pembelajaran dalam halaman ini adalah dari buku teks dan buku aktiviti Pendidikan Islam Tahun 4.
Kongsikan halaman ini: