Nifaq

Video Panduan Membaca Maklumat dalam Buku Teks

Rujuk buku teks muka surat 106.

Video Penerangan

Nota Penerangan & Latihan

Uji Minda 1

Uji kefahaman murid-murid tentang tajuk ini. Kuiz ini mengandungi 14 soalan. Selamat menjawab!

Uji Minda 2

Uji kefahaman murid-murid tentang tajuk ini. Kuiz ini mengandungi 16 soalan. Selamat menjawab!

jr-jombelajar
Bahan pembelajaran dalam halaman ini adalah dari Youtube dan buku teks.
Kongsikan halaman ini: