Mim Sakinah

Panduan mengikut buku teks

Tonton video sambil merujuk buku teks Pendidikan Islam muka surat 32 – 36.

Penerangan tentang tajuk

LATIHAN 1

ARAHAN : Baca dengan teliti slide penerangan dalam aktiviti ini, kemudian jawab soalan ujian kefahaman. Selamat menjawab!

Uji Minda

Permainan Minda Cerdas

Jawab 10 soalan berkaitan hukum mim sakinah.

jr-jombelajar
Bahan pembelajaran dalam halaman ini adalah dari buku teks dan buku aktiviti Pendidikan Islam Tahun 4.
Kongsikan halaman ini: