Membaca dan Menghafaz surah asy-Syams

Video Latihan Membaca Surah Asy-Syams

Video Latihan Hafazan Surah Asy-Syams

Latihan Bertulis

Sedang di bina

Latihan Ulangkaji Bacaan Bertajwid

Murid boleh mendengar contoh bacaan kalimah demi kalimah atau potongan ayat di laman ini :

 

Uji Minda 1

Uji kefahaman murid-murid tentang tajuk ini. Kuiz ini mengandungi 10 soalan. Selamat menjawab!

Uji Minda 2

Uji kefahaman murid-murid tentang tajuk ini. Kuiz ini mengandungi 10 soalan. Selamat menjawab

jr-jombelajar
Kongsikan halaman ini: