Membaca dan Menghafaz surah al-asr

Video Membaca Surah Al-Asr

Video Latihan Hafazan Surah Al-Asr

Latihan Ulangkaji Bacaan Bertajwid

Murid boleh mendengar contoh bacaan kalimah demi kalimah atau potongan ayat di laman ini :

Latihan Bertulis

Latihan Buku Aktiviti

Uji Minda 1

Uji kefahaman murid-murid tentang tajuk ini. Kuiz ini mengandungi 8 soalan. Selamat menjawab!

Uji Minda 2

Uji kefahaman murid-murid tentang tajuk ini. Kuiz ini mengandungi 6 soalan. Selamat menjawab

jr-jombelajar
Kongsikan halaman ini:

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *