Jauhi Syirik

Penerangan tentang tajuk : JAUHI SYIRIK

Tonton video sambil merujuk buku teks Pendidikan Islam muka surat 102, 103 dan 104.

LATIHAN 1

ARAHAN : Kuiz ini mengandungi 20 soalan. Pastikan murid-murid sudah membaca semua maklumat tentang tajuk ini.

Selamat menjawab!

Uji Minda

Permainan Minda Cerdas

Jawab 10 soalan berkaitan tajuk jauhi syirik.

jr-jombelajar
Bahan pembelajaran dalam halaman ini adalah dari buku teks dan buku aktiviti Pendidikan Islam Tahun 4.
Kongsikan halaman ini: